Dịch vụ băng tải

Hoạt động kinh doanh băng tải:
- Cung cấp giải pháp

- Thiết kế 

- Cung cấp phụ kiện 

- Bảo trì sữa chữa 

Quy trình thực hiện dự án:
- Tiếp nhận thông tin

- Lên bảng vẽ phác thảo

- Khảo sát & đánh giá tính khả thi

- Tiến hành thi công

- Kiểm tra sau thi công

- Duy trì bảo hành theo cam kết

"Sự hài lòng của khách hàng-niềm vui của chúng tôi". Chuyển động toàn cầu cam kết sẽ cung cấp dịch vụ theo đúng quy trình đảm bảo đúng tiến độ nhằm đạt được hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

backtop

Dịch vụ băng tải Chuyển động toàn cầu

Dịch vụ băng tải Chuyển động toàn cầu

Dịch vụ băng tải Chuyển động toàn cầu

Dịch vụ băng tải Chuyển động toàn cầu

Dịch vụ băng tải Chuyển động toàn cầu
Dịch vụ băng tải Chuyển động toàn cầu